Nayoki Yo Paroles

BERGER JONATHAN LOHAHE Congo RDC | Gospel,

Paroles de Nayoki Yo


Nayoki yo ooh Nkolo nayoki oh
Nayoki yo ooh Nkolo nayoki yo ooh 
Motem’esepeli ii koyoka yo 
Motem’esepeli kotambola 
Kino na lola 
Ya aaaa kino na lola 
Yaweh nayoki yo ooh

Nayoki yo ooh Nkolo nayo
Nayoki yo oo Nkolo nayoki yo 
Motem’ esepeli ii koyoka yo 
Motem’ esepeli kotambola 
Kino na lola 
Yaweh ee kino na lola aa

Y’oza y’oza Mosantu ee

 Y’oza y’oza Mosantu uu Yesu uu
Y’oza y’oza Mosantu uu El-Shadaï iii
Yeeesu Mokonzi iii
Yeeesu El-Shadaï iii

Yango motema motema na ngai oo
 
Motem’ esepeli ii koyoka yo oo
Motem’ esepeli kotambola aa
Kino na lola aa
Yaweh ee kino na lola aa

Yaya y’olingaka te nga na nyokwama yaya aa

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa
Bolingo ya motema nanga eee

Po ete okufela nga aa…
 

Laisser un commentaire