Mbeka Paroles

MIKE KALAMBAY Congo RDC | Gospel,

Paroles de Mbeka


Seigneur merci de nous recevoir dans tes parvis
Et laisse-moi te dire qu’en chacune des voix ici présentes
Se trouve un cœur prêt à fléchir et t’offrir le meilleur de lui
Merci de nous agréer tendre Père
Alléluia !

To ye pamba te
Liboso na yo
To memi mbeka
Mbeka ya maloba
Koloba bo Nzaaambe
Bo Nzambe na Yo

Basantu na yo
To zwi ekateli
Ya ko netola
Ya ko sanjola
Koloba bo Nzaaambe
Bo Nzambe naaa Yo

To tombooli
Koombo na Yo
Yo Mokoonzi ii
Pe mopesi na bomoyi
Na mitema
Mosusu uu te se yo
Papa seko na seko
Oza Nzambe
Oyo azala azali aza ko ya

To tombooooli
Koombo na Yo
Yo Mokooonzi
Pe mopesi na bomoyi
Na miteeema
Mosusu uu te se yo
Papa seko na seko
Oza Nzambe
Oyo azala azali aza ko ya

Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Toyemba biso nyoso

Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eeeeeeeee

Papa seko na seko oo
Oza Nzambe eeeee
Oyo azala azali aza ko ya aaaaa

 

 

MIKE KALAMBAY (10 paroles)

Fils de Papa Joseph KABAMUANISHI et Maman Monique NGOLA. Mike KALAMBAAY a vu le jour un lundi du 21 Avril à 8h à l’a clinique Kinoise (ex) Danoise à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo RDC, son pays d’origine. Grandi dans la...

Laisser un commentaire