Nyame De Aba Lyrics

NACEE Ghana | Gospel,

Nyame De Aba Lyrics


Mɛ de asem pa no na wo fie eeh
Deɛ ne werɛ aho no ɔmmra 
Neɛ n’aba mu abu no ɔmmra
Deɛ ɔnni anidaso no ɔmmra
Deɛ ɔpɛ yafunu awo ban so ɔmmrae

Deɛ ɔpɛ sika wɔ he eh 
Deɛ ɔpɛ nkwa wɔ he eh 
Deɛ ɔpɛ awareɛ wɔ he eh 
Wo a wopɛ adwuma wɔ he eh
Me se w’ayaresa no aba (aba ooh)
Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)
Me se w’animonyam no aba (aba ooh)
Wo nkunimdie no aba ooh
Ehh ahh (nyame de aba ooh)

Ɔgyina wo pono akyi bɔ Mu ooh (aba ooh)
Ɔbeye nhyra ama wo ooh (aba ooh)
Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)
Me se w’animonyam no aba (aba ooh)
Wo boafoɔ no aba ooh (aba ooh)
Ehh ahh (nyame de aba ooh)

Ɔgyina ɔpono akyi bɔ Mu ooh (aba ooh)
Nnɛ wo nhyira no aba
W’animonyam no aba (aba ooh)  
W’ayaresa no aba eeh 
Wo nkwagyeɛ no aba 
Eh, Hwan na ɔpe sika yi?
Hwan na ɔpe sika yi?
Hwan na animonyam?
Ɔno deɛ ɔmmra Yesu nkyen w’ate 
Me se abwoɔ no aba eeh (aba ooh)  
Wo sereɛ no aba eeh (aba ooh)  
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)
Me se w’animonyam no aba (aba ooh)
Wo nkwagyeɛ no aba (aba ooh)
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)

Wo sereɛ no aba eeh (aba ooh)  
Ah! Wo yere aba ooh (aba ooh) 
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)
Ehh ! nkunimdie no aba ooh (aba ooh)  
Y’adi nkunim ooh (aba ooh) 
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)
Me se abwoɔ no aba eeh (aba ooh)  
Ah! Wo sika no aba (aba ooh) 
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)

Wɔn mmɔ no ose eeh (Aba ooh)
yɛn mmɔ Nyame ((nyame) ose 
na na na na na na na na na na
Eeh Nyame de aba, nyame de aba (nyame de aba ooh)

Leave a Comment