Diaba Sora Lyrics

MAFIA T Mali | Hip Hop, RnB

Diaba Sora Lyrics


I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te kelen ye. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougous
I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te kelen ye. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougou

Elle est number one de sa génération
Mali koun na koun
Diaba de ye prémière ye
De ye prémière ye
Ayi, Ayi
Temps tey. Wallahi
Comparaison tey
Ayi, Ayi
Temps tey
Comparaison tey

Djon be Camico
Comparé routière là
Kana môgô fou nunu
Comparé Diaba sora la

Mono t’i fai olou baih ye
Môgô fou yé
Môgô môgô fou ye
Olu baih ye môgô fou ye
Bouarama Sissoko den
M’be de ma yan
Ne be e de ma
Kadiatou wolo den
Ne be e de ma yan
Ne be e de ma
Kalo kelen succè o ye par hasard
San duru, San tan
O ye Allah son ye
Diaba Sora
Tchie i ta ye Allah son ye

I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te comparé. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougou
I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te comparé. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougou
I founou k’i prin sama ka bo ni ye


Elle est belle, elle est belle, elle est sexy
A ka démarchi tchiekagni
Elle est belle, elle est belle, elle est sexy
Ale de ye number uno
Kankou Moussa tey
A mousso man de be gnan koye
Wari ka tchian daiih
L’argent est trop
A kaira kainai kan baih Gnèna
baih Gnèna, baih Gnèna, baih Gnèna
200 millions bora
Tchie moun de tora tougoun
…. Sanu na tougoun
Tchie a baih ye Diaba ta ye
A baih ye diaba ta ye
…. Sanu na tougoun
Tchie a baih ye Diaba ta ye
A baih ye diaba ta ye
Ye ya, ya ye, ye ya, y aye
A baih ye diaba ta ye
 
I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te comparé. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougou
I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Diaba sora ni mousso te kelen ye
Baih ba don sanou ni zira
O te comparé. Ehhh eh ahh
Koutougou, koutougou
I founou k’i prin sama ka bo ni ye
Kow y’aw de ta yeee

Leave a Comment