Mbahaye Itegeko Lyrics

JACQUES MARIUS Rwanda | Gospel,

Mbahaye Itegeko Lyrics


[VERSE 1]
Sinkibita abagaragu 
Muri inshuti zanjye
Kuko nababwiye
Ibyo numvanye Data byose
Kuko nababwiye 
Ibyo numvanye Data byose

[CHORUS]
Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

[VERSE 2]
Nimukunde abantu bose
Mukunde n’ababanga
Mubagirire neza 
Nicyo njye mbasabye
Mubagirire neza
Kandi mubasabire

[CHORUS]
Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

[VERSE 3]
Urukundo ni ubukungu bukomeye
Iyo ufite urukundo
Byose biraguhira
N’ibitakunyuze ukabyakira neza
Aho unyuze hose iteka ubona abakwakira

[CHORUS]
Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

[VERSE 4]
Iyo ufite urukundo uhumuka amaso
Umenya ko abababaye 
Aho bari hose
Nabo bagucyeneye
Umenya ko isi turiho
Burya twese turi abagenzi

[CHORUS]
(Mbahaye itegeko)
Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana (Nimukundane ehh)
Nkuko nabakunze

(mbahaye itegeko)
Mbahaye itegeko
Ni iryo gukundana (Nimukundane)
Nimukundane 
Nkuko nabakunze (Nimukundanee)
Nimukundane 
Nkuko nabakunze
Nimukundane 
Nkuko nabakunze

Leave a Comment