Pindirai by GARRY MAPANZURE Lyrics

Kuchema kuchema
Kutaura kudai zvinenge zvichirema
Vatofambidzana nekutaurirana
Nekubatisana vanenge vachisema
Hadzizi nhema ko paye pataketenda
Tikatendeukira iko kune chiedza
Matakadya kare haanyaradze mwana
Mundiro yatakadyira itirai minana

Pindirai mwari, kana muchinzwa mwari
Kana muri mwari wezviratidzo
Wezvinoshamisa tachema tachema
Nguva yakwana
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)

Tinosimudza maoko
Tikamadzisa tinongobata musoro
Zvanyanyisa titorereiwo mitoro
Cause we look to you for our better tomorrow
Mmm, mwari vanokodzera ndevapi?
Padzokorera padzofurira ndepapi?
Patakatadza regererai hatizvipamhi
Minamato yedu inosvika kwamuri

Pindirai mwari, kana muchinzwa mwari
Kana muri mwari wezviratidzo
Wezvinoshamisa tachema tachema
Nguva yakwana
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)
Pindirai mwari, kana muchinzwa mwari
Kana muri mwari wezviratidzo
Wezvinoshamisa tachema tachema
Nguva yakwana
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)
Pindiraiwo-o (pindiraiwo)

Music Video
About this Song
Album : Pindirai (EP),
Release Year : 2020
Added By: Farida
Published: Mar 21 , 2020
More Lyrics By GARRY MAPANZURE
Comments ( 1 )
.
Tinovimba Makanga 2020-03-23 12:51:41

Thank you for the prayer Garry, We need this at the moment. You are Good , keep it up.

Leave a comment