Nzahora Nshima Lyrics

GABY KAMANZI Rwanda | Gospel,

Nzahora Nshima Lyrics


Uuuuuhm…

Yesu iyo ntekereje
Imibabaro wagize kubwanjye
Uburyo wamennye amaraso
Amarira anyuzura amaso
Ntiwatinye kujya k’umusaraba
Urapfa ndetse urahabwa
Ntawundi wabikoreragaa
Ibyo byose ni kubwanjye Mwamii

Nzahora nshima
Nzahora nshima
Nzahora nshima
Nzahora nshima
Iteka ryose ooohh
Iteka ryose ooohh
Iteka ryose

Mpagaze imbere y’ubwoko bwawe
Ndahamya ibyo wankoreye eeeh
Wanyambitse ubwiza bwawe
Wambara ububi bwanjye
Wansize amavuta k’umutwe
Igikombe kiyayasesekaye
Wahinduye agahinda umunezero ooh
Wihesha icyubahiro muri njye

Nzahora nshima (oooh nzahora nshima)
Nzahora nshima (nzahora nshima)
Nzahora nshima (uwambambiwe)
Nzahora nshima (nzahora nshima)
Nzahora nshima
(Nzazamura amaboko
Imbere y’ubwoko bw’Imana)
Nzahora nshima (nzahora nshimaa)
Iteka ryose (iteka ryosee, halleluyaa)
Iteka ryose (oohh iteka ryosee)
Iteka ryose (yaramfiriye)
Iteka ryose
(Yaritanze k’ubwanjye
Iyo n’impamvu yo gushima)
Iteka ryose (oooh ooh ooh….)
Iteka ryose
(Iteka ryose
Nimureke nshime uwancunguye)
Iteka ryose

(Iteka ryose k’umusaraba
Yaranyitangiye)
Iteka ryose
(Yiyambitse ububi bwanjye
Anyambika ubwiza bwiwe)
Iteka ryose
(Iyo n’impamvu yo gushima
Iyo n’impamvu yo kuzamura amaboko)
Iteka ryoseee
(Ndaririmba kuko….)
Iteka ryose
(Ooooohhh …..)
Uuuuhhhh hallelluya)
Yangize uwo ndiweeee
N’umwana w’Imana nzimaa

Leave a Comment