Dezole Lyrics

G HOT | RnB,

Dezole Lyrics


[VERSE 1]
Ou vle sanw pa menm banm yon tan
Pou mwen eksplikew
Ou wè m eseye men li pa fasil
Pou mwen ekskize m
Mespere l pa two ta
Chery sa ka toujou juje
Jis ban mwen yon ti chans
Pou m reprann tèt mwen
Mwen konnen nou toujou
Fè erè pliske yon sèl fwa
San mwen pa konnen mwen
Te pilonnen kèwE mwen regrete
Men jodi a m supliye ajenou
Bliye tout bagay
Nou ka ansanm ankòr e rekòmanse
 
 [CHORUS]
Èske l twò ta pou ou padone m
Konnen ou pa konnen kijanw manke mwen
Oooh! Mwen konnen ke mwen te kite w
Pou kòw cheri map diw ke mwen dezoleee
Dezoleee! Dezoleee ohhhh dezoleee
Mwen konnen ke mwen te kitew pou kòw
Chery map diw ke mwen dezoleee
 
[VERSE 2]
Mvle pote tout chay manti
Mwen ba ou si ke ou vle
Men w konnen byen
Mwen pa sèlman koupab de tout sak pase
E lèm pa la wap ka deklare tout sa ki verite
Gen kèk bagay ki pap janm kapab efase
 
[CHORUS]
Èske l twò ta pou ou padonem Konnen
ou pa konnen kijanw manke mwen
Oooh! Èske l twò ta pou ou padone m
Mwen konnen ke mwen te kitew pou kòw
Chery map diw ke mwen dezoleee
Nou renmen pou toutan ki gen tan
Nan bon tan e kou nan move tan
M vle gen pouvwa pou mwen fèw bliyeee
Mwen konnen ke mwen te kite w pou kòw
Chery map di w ke mwen dezoleee
Dezoleee! dezoleee! Oooh! dezoleee
Mwen konnen ke mwen te kitew pou kòw
Chery map diw ke mwen dezoleee
Dezoleee! Dezoleee! Dezoleee
Mwen konnen ke mwen te kitew pou kòw
Chery map diw ke mwen dezoleee

Leave a Comment