AW KAMA Paroles

TAL B Mali | Hip Hop, Rap

Paroles de AW KAMA


(Couplet 1)
Ni ko yi toun be maou be bolo
Sisan ya soro a bana
San tan n’positionné m’ma bouger
Wa chaque fois m’bou dabali bana
Ma chi ma tougou ne ko galon Kan
N’ga fanou be kodon ou te naloma
Gansan teh n’a dara na halala
C’est par ce que m’be barala

Bo gnè , n’ga ta gnè
Nté la djo , ma daminè
Django ka bloqué ni kan tida i daminè
Ne ko mou de bé ila tiè ?
Mou de bi bla kana ye djougouya tiè ?
Ou ye a bè fo ne ma
Ko gnègo ne te machi ka hairai fè

Kasoro ou tiama né dou labo
Kou fabriqué Yan fo kou ladon
Gnouma folé magni o dela n’te mot
Mali rapou réalité ye zéro


Allah ka bè sara ni à n’kaniya ya yé
Ni n’ga fanou be Fè tiè o te n’nolé
Ne djigi ye woklo wou ye allah ka to gnogone

[REFRAIN] :
Ni dalé dona ko halala
Ni soma ko m’be bara
A fo halala
Halala fanou te saigain
Halala fanou te saigain
Halala fanou de vrai
Halala fanou de vrai
A fo halala
Halala
Ne Kan fanou de lasse yan
Halala
A wOu de kama m’be bara la
Afo Halala a fo ma halala
Halala
Ne Kan fan de lasse yan


(Couplet 2)
Ka Ko bè dabla ka to rapou ma
Chou ni kele texte be graté la
Ka chi yoro yelema studio la
Pour que ni son dia ka di fanou ma
Mbe miri ka miri ka miri
Mbe miri tiogodi mbe aou sara

Ou mounou darana, tougoura n’ ko kasoro ma sanou daou ma

Aou ye n’keh fain bè ye yan
Aou ye ne san Koro tan
N’tama n’ko fo Fanga la
Ka kachi n’tesse karile la
Aou nina, Aou torola , o bè la

Aou ko aou ye halala de ye fo saya
N’allah sona, an be gnogon Bolo
Fain bè bala fo nimisa

H be n’dissi kan
N’doussou la bara be ye na
Barika be ne la
Maman i ka ko koou kè le gnèna
Pagala ka beati ni flow yi be foli lasse ouma
Halala i be fan o fan

Halala foli bi ye

REFRAIN
Ni dalé dona ko halala
Ni soma ko m’be bara
A fo halala
Halala fanou te saigain
Halala fanou te saigain
Halala fanou de vrai
Halala fanou de vrai
A fo halala
Halala
Ne Kan fanou de lasse yan
Halala
A wOu de kama m’be bara la
Afo Halala a fo ma halala
Halala
Ne Kan fan de lasse yan

 

TAL B (4 paroles)

Tal B, de son vrai nom Youssouf Traore dit Boua (pseudonyme familial désignant le respect), est un Rappeur malien.  Il est issu d’une famille modeste dont le Père fonctionnaire de la Gendarmerie nationale malienne et d’une Mère aux petites commerce est natif...

Laisser un commentaire