Mpa Ku Mazi Paroles

DUDU T. NIYUKURI Burundi | Gospel,

Paroles de Mpa Ku Mazi


Kare cane mugitondo
Mpa ku mazi yawe Yesu
Bugorovye, no mwijoro
Mpa ku mazi yawe Yesu

Mpa ku mazi yawe Yesu
Mpa ku mazi nshire inyota
Nokuvaho nkaja hehe
Npa ku mazi yawe Mwami

Ku misozi no mu myonga
Mpa kumazi yawe Yesu
Ndashaka amazi y'ubugingo
Mpa kumazi yawe Yesu

Mpa ku mazi yawe Yesu
Mpa ku mazi nshire inyota
Nokuvaho nkaja hehe
Npa ku mazi yawe Mwami

Mpa kumazi nshire ubwoba
Nokuwaho nkaba uwande
Mpa ku mazi yawe Yesu
ndashaka amazi y'ubugingo
Mpa kumazi  yawe Yesu
Wasezeranye kuduha amazi mwam wanje
Mpa Kumazi Yawe Yesu

Naje imbere yawe
Ndashaka amazi yawe
Mpa ku mazi yawe Yesu

Mpa amazi yawe
Nyuzuriza igikombe canje
Mpa kumazi yawe Yesu

Mpa ku mazi yawe Yesu
Mpa ku mazi nshire inyota
Nokuvaho nkaja hehe

Mpa ku mazi yawe mwami
mpa kumazi yawe yesu
Waseranye
Kuduha amazi mwami
Mpa kumazi yawe Yesu
Aho ugendera mubandi
nanje ntudengane mwami

Mpa kumazi yawe Yesu
Ndashaka Amazi Yawe
Mpa kumazi yawe yesu

 

DUDU T. NIYUKURI (6 paroles)

Dudu T Niyukuri est un chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique burundais né en 1981 à Bujumbura.  Fils de pasteur, il commence à chanter à l'age de 10 ans au sein de l'église.

Laisser un commentaire