Zuwa Lokumu (Cover Nara) Lyrics

ESAIE NDOMBE Congo RDC | Gospel,

Zuwa Lokumu (Cover Nara) Lyrics


Zuwa lokumu  Yesu

Osali ya mingi 
Nakoki koloba nyoso te 
Po eleki ebele  Zuwa lokumu uu 
Naye maboko pamba te 
Na memi masanjoli koloba été 
Zuwa lokumu 

Pema opesi nga Shammah 
Makasi ya ofele
Na futi ata eloko te 
Zuwa lokumu 

Wapi ba reconnaissants baza wapi 
Baya kozongisa matondo 
Zuwa lokumu uuu

Soki obikisi moto
Obikisaka complètement

Nini nakoki 
Kopesa na yo
Kolo osali ya mingi po na nga 
Nini nakoki 
Kopesa na yo 
Kolo osali ya mingi po na nga

Zua lokumu eeeh
Zuwa zuwa eee, Lokumu ee
Zuwa lokumu 

Tomemeli yo masanjoli Yaweh 
Zuwa zuwa eeeh, Lokumu eeh
Zuwa lokumu 

Zuwa zuwa aaa huuum 
Merci Jésus

Na bolumbu nazalaki 
Oye na ngolu kozipika nga mosumuki 
Zuwa lokumu 

Bolingo na yo etali kaka moto oyo oo
Mokili eyinaki Yaweh na nga aaa
Zuwa lokumu 

Opimeli nga pasi na nga moko na milukelaki
Osundoleli nga bo Nzambe na yo oo
Zuwa lokumu 

He bongo ya boye na yemba te eee
Ya boye na ganga te ee
O mérité lokumu 
Yaweh eeeeeee

Nini nakoki ii
Kopesa na yo oo
Kolo osali ya mingi po na nga 
Nini nakoki ii
Kopesa na yo oo
Kolo osali ya mingi po na nga 

Zuwa lokumu uuu

Zuwa zuwa ee
Lokumu ee
Zuwa lokumu 
Zuwa zuwa ee
Lokumu ee
Zuwa lokumu 
Zuwa zuwa ee
Lokumu ee
Zuwa lokumu uuu

Yonde obongi n’ango oo
Yonde obongi n’ango oo
Zuwa lokumu uuuu

 

Leave a Comment