Ntabanga Lyrics

ALINE GAHONGAYIRE Rwanda | Gospel,

Ntabanga Lyrics


[CHORUS]
Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Ntago wanyumvira ubusa 
Nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma 
Wowe ntiwamvamo narimwe

Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Ntago wanyumvira ubusa 
Nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma 
Wowe ntiwamvamo narimwe

Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Ntago wanyumvira ubusa 
Nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma 
Wowe ntiwamvamo narimwe

[Verse 1]
Ntujya urambirwa Kunyumva 
Amatwi yawe ahora yiteguye 
Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami  
Wowe ntiwanyumvira ubusa

Ntabanga rizaba hagati yacu 
Umutima urakinguye 
Ntabanga rizaba hagati yacu
Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Wowe ntiwanyumvira ubusa

Nje imbere yawe uko ndi ntacyo mpishe 
Kuko wowe ntiwanseka 
Sinzatinya kurira imbere yawe
Kuko ntiwatuma mpogora

Nje imbere yawe uko ndi ntacyo mpishe
Kuko wowe ntiwanseka 
Sinzatinya kurira imbere yawe
Kuko ntiwatuma mpogora

Nje imbere yawe uko ndi ntacyo mpishe
Kuko wowe ntiwanseka 
Sinzatinya kurira imbere yawe
Kuko ntiwatuma mpogora

Ntujya urambirwa kunyumva 
Amatwi yawe ahora yiteguye kunyumva
Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami (alleluia, alleluia)
wowe ntiwanyumvira ubusa.

Ntabanga rizaba hagati yacu 
Umutima urakinguye 
Ntabanga rizaba hagati yacu
nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Wowe ntiwanyumvira ubusa

Ntabanga rizaba hagati yacu 
Umutima urakinguye 
Ntabanga rizaba hagati yacu
nzakubitsa ibanga ryanjye wowe Mwami 
Wowe ntiwanyumvira ubusa


 

ALINE GAHONGAYIRE (2 lyrics)

Rwandan gospel singer Aline Gahongayire, known for her strong and powerful singing voice, was born on December 12, 1986, in Rukoma, West Province in Rwanda. The only girl of her mom's 4 children,Her family took its spirituality seriously, and from her childhood which was centered by dance...

Leave a Comment